• Sản phẩm sau khi thu hoạch ngoài trang trại được vận chuyển trực tiếp về nhà máy sau đó sản xuất và đóng gói.
  • Qui cách đóng bao. 655 kg/bao jumbo và được lưu kho ủ lên men sau 7 – 10 ngày.

Những sản phẩm hiện đang sản xuất:

  • Qui cách mặt cắt 0,5 – max 2cm
  • Độ ẩm từ 60 – max 67%
sp1

Sản phẩm 99% cây Bắp +1% Mật rỉ đường

Sản phẩm 97% cây Bắp + 3% bã Khóm

Sản Phẩm 99% Cây Bắp + 1% Men vi sinh

Sản phẩm bã Khóm (Bã dứa)

* QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

  • Qui cách đóng conttainer: 24 – 26 tấn / 1 container 40HC / 40 bao jumbo
  • Qui cách đóng container: 12 – 13 tấn/ 1container 20’/ 20 bao jumbo
Xem thêm