VÙNG NGUYÊN LIỆU

sản phẩm của công ty chúng tôi được trồng trọt và chăm sóc theo hướng hữu cơ,
  • Cây bắp thu hoạch từ 90 ngày – 105 ngày.
Xem thêm
  • Nguyên liệu được Thu hoạch trực tiếp tại trang trại (cánh đồng).