SẢN PHẨM

  • Sản phẩm sau khi thu hoạch ngoài trang trại được vận chuyển trực tiếp về nhà máy sau đó sản xuất và đóng gói.
  • Qui cách đóng bao. 655 kg/bao jumbo và được lưu kho ủ lên men sau 7 – 10 ngày.

Những sản phẩm hiện đang sản xuất:

  • Qui cách mặt cắt 0,5 – max 2cm
  • Độ ẩm từ 60 – max 67%
sp1

Sản phẩm 99% cây Bắp +1% Mật rỉ đường

Sản phẩm 97% cây Bắp + 3% bã Khóm

Sản Phẩm 99% Cây Bắp + 1% Men vi sinh

Sản phẩm bã Khóm (Bã dứa)

Ngoài những sản phẩm hiện tại như cây Bắp ủ lên men, Công ty có kế hoạch sản xuất thêm những sản phẩm mới như:

  • Cây bắp ủ chua sấy khô ép Block, Cây bắp ủ chua sấy khô ép viên nén
  • Cây bắp ủ chua phối trộn TMR
  • Bã mía ủ chua, Bã Mía lên men sấy khô ép Block, Bã mía ủ chua sấy khô ép Viên nén.